Với nhiều năm thi công các công trình phục vụ cho du lịch, tại Fresh Home Việt Nam chúng tôi hiểu rằng ngoài việc đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, các công trình cần thân thiện môi trường, gần gũi với thiên nhiên.