Đây là căn nhà bungalow đẹp được Fresh Home Việt Nam thiết kế và sản xuất cho gia đình tại Hà Nội.